Điều 1: Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Tadaca bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin chúng tôi cần khi đăng ký sử dụng dịch vụ và liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Tuân thủ các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Tadaca, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Tadaca về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Trường hợp Tadaca ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì:

  • Hợp đồng giữa hai bên sẽ quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân;
  • Nếu hợp đồng giữa hai bên không quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên thì Tadaca sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng vi phạm các quy định tại Nghị định 72/2013/ NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Việc thu thập thông tin người tiêu dùng đảm bảo các yêu cầu sau đây:

  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách vào mục đích khác.
  • Không chuyển nhượng hay trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ 3
  • Không spam gửi email hay tin nhắn tới khách hàng, nếu gửi thì phải có chức năng từ chối việc nhận email hoặc tin nhắn trong danh sách.
  • Không công bố hoặc cung cấp thông tin của khách hàng với bên thứ 3

Điều 2: Phạm vị sử dụng thông tin

Tadaca cam kết chỉ sử dụng thông tin trong phạm vi công việc bán hàng hóa, sản phẩm của chúng tôi.

Điều 3: Thời gian lưu trữ thông tin

Kể từ ngày có đơn hàng đến khi khách hàng hoàn tất thanh toán.

Điều 4: Những người có thể tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng

Những người có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng: Phòng kinh doanh, Kế Toán mới (Chỉ xem được khách hàng phụ trách) có quyền tiếp cận thông tin người tiêu dùng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.

Điều 5: Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin:

Tên công ty: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tadaca
Địa chỉ: Số 42, Đường Trung Yên 14, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0961.562.386

Điều 6: Phương thức, công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

Sau khi đăng ký mua hàng, nếu khách hàng muốn chỉnh sửa lại thông tin cá nhân, có thể liên hệ lại bộ phận chăm sóc khách hàng của Tadaca qua SĐT: 0961.562.386 hoặc qua Email: tadacaauto@gmail.com để chỉnh sửa lại thông tin cá nhân của mình

Điều 7: Nếu có thắc mắc hay khiếu nại. Hãy liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẽ liên hệ và trao đổi thông tin thông qua địa chỉ e-mail hoặc SĐT mà bạn cung cấp khi mua hàng. Trường hợp có sự thay đổi hay phát hiện có sự sử dụng thông tin cá nhân bất hợp pháp, bạn vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về Thỏa thuận bảo mật của Tadaca qua email: tadacaauto@gmail.com hoặc SĐT: 0961.562.386.